Cu privire la drepturile copilului în Republica Moldova

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
Aderarea la Convenție prin Hotărîrea Parlamentului nr.408-XII din 12.12.90. În vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993.
Protocolului facultativ la Convenţia privind drepturile copilului cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate
Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 06.02.2004
Protocolul facultativ la Convenţia cuprivire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă
Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 29-XVI din 22.02.2007
Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale
Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1468 din 29.01.1998
Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii
Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1468 din 29.01.1998
Convenția privind lupta impotriva discriminarii în domeniul invățămîntului

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr 707 din 10.09.1991

Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale

Aderare prin Legea nr 263 din 19.12.2011

Codul Educației al Republicii Moldova nr 152 din 17.07.2014
Codul de Procedură Civilă nr. 225 din 30.05.2003
Codul Contravențional al Republicii Moldova nr 218 din 24.10.2008
Legea nr. 338 din 15.12.1994

privind drepturile copilului

Legea Nr. 547 din 25.12.2003

asistenţei sociale

Legea nr.45-XVI din 1.03.2007

cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

Legea nr. 99 din 28.05.2010

privind regimul juridic al adopției 

Legea Nr. 123 din 18.06.2010

cu privire la serviciile sociale 

Legea nr. 30 din 09.03.2013

cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei

Legea nr. 140 din 14.06.2013

privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Hotărîrea Guvernului nr.434 din 23.07.1996

pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vîrste între 5 şi 16 ani

Hotărîrea Guvernului nr.472 din 29.08.1996

cu privire la pregătirea obligatorie către şcoală a copiilor de la vîrsta de 5 ani

Pages