Membrii Consiliului

FILIP Pavel

Prim-ministru, presedinte al Consiliului

Grigoraș Stela

ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei, vicepreşedinte al Consiliului 

Mirca Svetlana

consultant principal în Cancelaria de Stat, secretar al Consiliului

Fusu Corina

ministru al educației

Zubcu Victor

ministru al tineretului și sportului

Iașan Liliana

viceministru al sănătăţii 

Babin Oleg

viceministru al afacerilor interne

Darii Lilian

viceministru al afacerilor externe și integrării europene

Eșanu Nicolae

viceministru al justiției

Cărăuș Maria

viceministru al finanţelor

Ciolac Vitalie

viceministru al tehnologiilor informationale si comunicatiilor

Valcov Vitalie

director general al Biroului Naţional de Statistică 

Garaba Iurii

procuror, adjunct al Procurorului General

Bănărescu Maia

Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

Vasluian Stela

presedinte al Aliantei ONG-urilor active in domeniul protectiei sociale a copilului și familiei

Revenco Anna

presedinte al Asociației Obștești  "Centrul International pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii "La Strada".

Gudumac Eva

membru titular al Academiei de Științe a Moldovei

Suruceanu Nicolae

secretar confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova 

Mangasaryan Nune

reprezentant al UNICEF în Republica Moldova

*

    conform Hotărîrii Guvernului nr 641 din 17 septembrie 2015