Transparenţă decizională

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020

 
disponibil și pe 
 
 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3621
 
Persoane responsabile

Andrei Cușcă, Șef-adjunct DPTI, tel: 022 251-124 

Proiectul de hotarire a Guvernului “Privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de Colaborare dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Reprezentanţa Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Moldova”
proiectul Strategiei intersectoriale privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pe anii 2015-2021
Regulamentul de activitate al Grupului intersectorial de coordonare a implementării programului de dezvoltare a educației incluzive și activităților de dezinstituționalizare a copiilor