Mesajul Președintelui CNPDC

Dragi prieteni,

Problemele copiilor au fost, sunt și vor fi o prioritate a Guvernului Republicii Moldova. Fiecare copil trebuie să crească și să se dezvolte într-o familie, să fie protejat de către autorități și să se simtă în siguranță în țara sa – Republica Moldova.

Prin ratificarea Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a proteja copiii de orice gen de discriminare, de a le asigura o bună securitate socială și condiții pentru dezvoltare intelectuală și fizică cât mai cuprinzătoare. Guvernul depune eforturi consolidate la elaborarea politicilor necesare  pentru  implementarea prevederilor acestei Convenții.

În acest sens, a fost creat Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, din care fac parte autorități ale administrației publice centrale de specialitate cu competențe în domeniu, reprezentanți ai societății civile care activează în domeniul protecției drepturilor copilului, dar și parteneri de dezvoltare. Rolul acestui organ guvernamental este de a identifica problemele din domeniu, de a analiza și propune cele mai bune soluții, astfel încât copiii din țara noastră să se simtă protejați, să se simtă în siguranță la ei acasă.

La etapa actuală, este foarte important pentru noi să conştientizăm că doar mediul familial poate asigura o dezvoltare deplină şi armonioasă a personalităţii copilului. Doar în familie există acea atmosferă benefică pentru educarea cetățenilor - adevăraţilor patrioţi ai ţării noastre.

Vom depune, în continuare, efortul necesar pentru crearea condiţiilor optime de dezvoltare armonioasă a fiecărui copil şi adolescent. Mai mult, Guvernul își asumă angajamentul de a promova valorile familiale și a asigura protecția și drepturile copilului.

Totuși, eficiența acţiunilor pe care statul le întreprinde în vederea creării unor condiţii mai bune pentru copii depinde nu doar de activitatea autorităților publice centrale și locale, dar și de implicarea fiecăruia dintre noi în acest proces. Este necesar să contribuim împreună la îmbunătățirea nivelului de trai în țara noastră. Doar astfel vom putea oferi tinerei generații posibilitatea de a crește într-un mediu sănătos, de a-și dezvolta abilitățile și de a contribui la prosperarea Republicii Moldova.